Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, dünya ve Türkiye`de yenilenebilir enerji gelişiminin karşılaştığı sorunlar ile çözüm yollarında eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesidir. Bu program, ülkemizde giderek artmakta olan yenilenebilir enerji yatırımları için ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesine de önemli katkı sağlayacaktır. Lisans eğitimini farklı alanlarda yapmış olan öğrencilere verilecek temel ve seçmeli dersler ile belirli alanlara yönlendirilmeleri sağlanacaktır. Dersler gerçek hayat pratiklerinden örnekler ile konunun uzmanı kişiler tarafından seminerler ile desteklenecektir. Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Yüksek Lisans programının öğrenciler için sunacağı en önemli avantaj, ülkemizde bu alanın yeni bir alan olması ve çok önemli olan yenilenebilir enerji gelişimi konusunda uzmanlaşma imkanı sağlamasıdır. Bununla birlikte; Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde hızla daha önemli hale gelmekte olan uzaktan eğitim altyapıları, halen çeşitli yerlerde ve birimlerde görev yapmakta olan mühendislere yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda lisansüstü eğitim yapma olanağı sunmaktadır. Lisansüstü eğitimde de fırsat eşitliğinin sağlanması açısından da uzaktan eğitim önemli bir misyon üstlenmiş durumdadır. Bu yüzden 21. Yüzyıl üniversitelerinin görevleri de uzaktan eğitim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte değişmiş, yalnızca üniversitelere ulaşabilen ve programları örgün olarak takip edebilen öğrencilere değil, farklı nedenlerden dolayı örgün programları takip edemeyen öğrencilere de eğitim-öğretim olanakları sunmak da üniversitelerin öncelikli görevleri arasına girmiştir.

Amasya Üniversitesi olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle Yenilenebilir Enerji alaında bir proje gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile, bir adet 200 kW Güneş Enerji Santrali, 3 adet her biri 3.2 kW olan Rüzgar türbinleri, eşzamanlı olarak 7 veri işleyen bir meteoroloji istasyonu kurulmuştur. Yine bunlara ek olarak kapalı devre hibrit güneş ve rüzgar tesisi kurulmuştur. Bu tesisler hem enerji üretmekte ve hem de açık uygulama laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Yine bunlara ek olarak ÇSGB nezaretinde AB detekli 400 bin avro bütçeli yenilenebilir enerji eğitimleri içeren bir proje daha yürütülmektedir. Bu proje ile de hem dökümantasyon hazırlanacak ve hem de yeni laboratuvarlar kurulacaktır. Tüm bu dökümantasyon ve laboratuvar imkanları Tezsiz Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Yüksek Lisans Programını açmanın ne kadar etkin ve zorunlu olduğunu göstermektedir.

Eğitim-Öğretim

Uzaktan eğitim programlarında öğretim her hafta mesai saatlerinden sonra canlı derslerle gerçekleştirilmektedir. Canlı derslere devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Canlı derslerin arşiv videolarına daha sonra öğretim yönetim sisteminden erişilebilmektedir.

Ara sınavlar, final ve bütünleme sınavları Amasya’da yüz yüze yapılmaktadır. Uygulamalı dersler için final sınavları öncesinde laboratuvar uygulamaları yapılabilmektedir.

Harç Ücretleri

2023 -2024 yılı için belirlenen dönemlik harç ücreti 7500 TL ‘dir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1.DÖNEM

Ders Adı Ders İçeriği T

 

 

U

 

 

K

 

 

Güneş Enerji Sistemlerinin Tasarım ve Optimizasyonu PV Panellerin özellikleri, Eviriciler, Ölçme cihazları, Montaj elemanları, Kontrol ve kumanda elemanları ve yöntemleri, Güç talep analizi, PV seçimi, Dizi ve dizelerin optimizasyonu, AC bağlantı yöntemleri, ada sistemleri, şebekeye bağlı sistemler, 3

 

 

0

 

 

3

 

 

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Yenilenebilir enerji projelerinin CAD ortamında çizimi

 

3

 

 

 

0

 

 

 

3

 

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

 

 

Bilimsel araştırma yöntemleri, etik, yayın etiği

 

 

3

 

 

0

 

 

3

 

 

Enerji Ekonomisi ve Politikaları

 

 

Ekonominin temel kavramları, enerji projelerinin finansmanı, enerji yatırımlarının toplumsal ve finansal analizleri, enerji piyasalarında düzenlemeler, enerji diplomasisi konularında bilgi edinmek.

 

 

3 0 3
Hidroelektrik Enerji Sistemleri Şebekelerin enerji ve güç gereksinimleri ve bunun karşılanmasında yararlanılan Alternatif üretim kaynakları, Konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan enerji üretim kaynaklarının değişik kriterlere göre karşılaştırılması, Avantaj ve dezavantajları, Hidroelektrik santralların (HES) çalışma prensipleri, HES tipleri, elemanları, ve çalışma prensipleri, Enerji üretim sistemlerinde birim fiyat oluşturulması, dünya uygulamaları ile karşılaştırmalar ve fayda / maliyet analizleri. 3

 

 

0

 

 

3

 

 

 

2.DÖNEM

    
Ders Adı

 

 

Ders İçeriği

 

 

T

 

 

U

 

 

K

 

 

Rüzgâr Enerji Santralleri

 

Rüzgâr türbinlerinin tarihçesi, on-shore ve off-shore rüzgâr sistemleri, rüzgâr türbinlerinde kullanılan generatörler, eksenel akılı ve asenkron generatörler, Rüzgar tesislerinde kontrol yöntemleri; Yön kontrol, Fırtına kontrol, şebeke kontrol, uzaktan erişim kontrol, üreteç kontrol, Sürücü sistemleri; direct drive, dişli kutulu

 

3

 

0

 

3

 

Rüzgâr Enerji Sistemlerinde Mekanik Tasarımlar ve Optimizasyon

 

Rüzgâr Enerjisi Temel Bilgileri, Rüzgâr Türbinlerinin Çeşitleri,  Rüzgâr Türbinlerini Oluşturan Temel Bileşenler,  Türbin Kanat Yapısı, Türbin Kanat Malzemeleri ve İmalatı,  Türbin Kanat Aerodinamiği ve Hesaplamaları,  Türbin Kanat Modellemesi, Türbin Kanadı Statik ve Dinamik Analizi

 

3

 

0

 

3

 

Akıllı Enerji Sistemleri

 

 Enerji etkin yapı sistemleri, Akıllı Şebekeler, Endüstride enerji yönetiminin önemi, esasları, ilgili veri tabanı ve yasal mevzuatlar, enerji tüketim analizleri, Elektrik aydınlatma, kazan, fırın, buhar, basınçlı hava sistemlerinde enerji verimli projeleri, Yalıtım, atık ısı geri kazanım teknikleri, Enerji etüt ve izleme, ölçüm aletleri ve ölçme teknikleri, ekonomik analiz yöntemleri

 

3

 

0

 

3

 

Enerji Diplomasisi

 

Türkiye’deki enerji mevzuatı Uluslararası enerji hukuku, Uluslararası enerji anlaşmaları süreçleri, Uluslararası projelerde güvenlik protokolleri, Uluslararası projelerin büyüklüklerine göre onay makamları, Uluslararası enerji ticareti

 

3

 

0

 

3

 

Alternatif Enerji Kaynakları ve Çevre İlişkisi

 

Biyokütle, biyogaz, dalga, jeotermal, hidrojen gazı vb. kaynakların genel bir prensip çalışma analizleri. Photo-Voltaik yöntemler,  Enerji ve Çevre ilişkisi

 

3

 

0

 

3

 

 

Not: Tüm dönem dersleri verildikten sonra bitirme projesi sunulacaktır.