Teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüzde eğitim teknolojisinde en son yenilikleri takip etmek ve uygulamak için yüksek lisans programı önemli bir fırsattır. Gerek teorik gerekse pratik olarak öğrenciye eğitim teknolojisinin güncel konularında bilgi ve beceri kazandırarak, uzman öğretmenler yetiştirmek ve yeniliklerin toplumun yararına sunulmasında yardımcı olmaktır.

Teknolojinin bu denli hızlı gelişimi ve kullanımı dünyada ve Türkiye’de örgün ve yaygın eğitimin yanı sıra, kurum içi eğitimlerde de bilgisayara veya teknolojiye dayalı birçok öğrenme çözümlerine ve zengin öğrenme ortamlarına geçişi hızlandırmıştır. Eğitim Teknolojisi bir bilim alanı olarak, öğrenme-öğretme ortamlarında bu teknolojilerin en etkili ve verimli şekilde nasıl kullanılabileceği (yüz yüze ve/veya çevrimiçi) sorusuna yenilikçi bir bakış açısıyla cevap aramaktadır.

Bu bağlamda;

– Bu alanla ilgilenen bilim insanı adaylarını yetiştirmek.

– Üniversite bünyesinde alanla alakalı proje ve dahilinde araştırmalar için gerekli olan kalifiye bilim insanı ihtiyacını karşılamak.

– Eğitim Teknolojileri sahasında çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirip eğitim alanına daha faydalı konuma getirmek.

– Alanla ilgili ülke problemlerini analiz edip somut çözüm yolları aramak.

– Disiplinlerarası çalışmalara imkan sağlamak.

Öğrenme-öğretme ortamlarında teknoloji tabanlı ya da destekli öğretim materyallerini tasarlayıp yürütmek ve öğrenmeyi ve performansı ölçme ve öğrenme sürecine destek sağlamak üzere çalışan veya çalışmak isteyen bireylere eğitim teknolojileri kapsamında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

– Grupla çalışabilmek, sunum yapabilmek ve bilgi teknolojilerini kullanabilmek suretiyle özel sektöre öğrencileri hazırlama ve son olarak da bağımsız araştırma yapabilme becerisi verilerek, öğrencilerin kendilerine güvenini sağlamak gibi hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

 

Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde hızla daha önemli hale gelmekte olan uzaktan eğitim altyapıları, halen Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak taşrada görev yapmakta olan öğretmenlere de yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda lisansüstü eğitim yapma olanağı sunmaktadır. Lisan üstü eğitimde de fırsat eşitliğinin sağlanması açısından da uzaktan eğitim önemli bir misyon üstlenmiş durumdadır. Bu yüzden 21. Yüzyıl üniversitelerinin görevleri de uzaktan eğitim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte değişmiş, yalnızca üniversitelere ulaşabilen ve programları örgün olarak takip edebilen öğrencilere değil, farklı nedenlerden dolayı örgün programları takip edemeyen öğrencilere de eğitim-öğretim olanakları sunmak da üniversitelerin birincil görevleri arasına girmiştir.

Eğitim-Öğretim

Uzaktan eğitim programlarında öğretim her hafta mesai saatlerinden sonra canlı derslerle gerçekleştirilmektedir. Canlı derslere devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Canlı derslerin arşiv videolarına daha sonra öğretim yönetim sisteminden erişilebilmektedir.

Ara sınavlar, final ve bütünleme sınavları Amasya’da yüz yüze yapılmaktadır. Uygulamalı dersler için final sınavları öncesinde laboratuvar uygulamaları yapılabilmektedir.

Harç Ücretleri

2023 -2024 yılı için belirlenen dönemlik harç ücreti 7500 TL ‘dir.

Dersler

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1.DÖNEM

Ders Adı Kredi
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0-0
Teknoloji Liderliği 3-0-0
Öğretim Teknolojilerinde Güncel Yaklaşımlar 3-0-0
Interaktif Öğrenme Ortamları 3-0-0
Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları 3-0-0

2.DÖNEM

Ders Adı Kredi
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0-0
Teknoloji Liderliği 3-0-0
Öğretim Teknolojilerinde Güncel Yaklaşımlar 3-0-0
Interaktif Öğrenme Ortamları 3-0-0
Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları 3-0-0