Programın Amacı

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı özel ve/veya kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek büro yöneticisi adaylarını yetiştirmek üzere kurulmuştur. Program sağlık kuruluşlarındaki her türlü bilgi ve belge süreçlerini yönetebilecek ve bu türden kuruluşlara gelen hastaların dosyalarını takip edecek, arşivleyecek, düzenleyecek meslek elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim öğretim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup; programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 2 yıllık teorik ve uygulamalı (toplam 120 AKTS) öğrenimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Meslek liselerinin; Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-3” puanı almaları gerekir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Tıbbi dokümantasyon ve sekreter olmak isteyenlerin; el ve parmakları, görme ve işitme organları sağlam, ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, düzenli, kurallara uyan, sorumluluk sahibi, kapalı ortamlarda oturarak çalışmaktan hoşlanan, sabırlı ve insanlarla rahat iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

Eğitimin Sonunda Alınan Belge, Diploma ve Unvan

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Diploması” ve “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreter” unvanı verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, abstrak, bülten vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler. Sağlık alanında bu konuda yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde iş bulma şansları artmaktadır. Hastanelerde tıbbi kayıtları, defterleri tutanların doktorlar ve özellikle hemşirelerin oldukları göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi dokümantasyonu ve sekreterlerin yetişmeleri halinde yüzbinlerce elemana ihtiyaç duyulacağı ortadadır. Uluslararası düzeye açılan Türk Tıp Sisteminde yabancı dil bilen, hastalıkları ve ameliyatları uluslararası Koel Sistemi olan ICD-10 (International Clasification of Disiaces) sistemi ile kodlayabilen, tıp diline hakim, anatomi, bilgisayar bilgileri ile donatılmış sekreterlere duyulan ihtiyaç çok fazladır. Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler. Çok iyi bilgisayar bilgisiyle donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır. Özel muayenehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.

Meslekte İlerleme

“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi programlarına dikey geçiş yapabilirler. Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunun, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Mali İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon İşleri vb.) yükselebilirler.

Ayrıca program mezunları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavı ile “Büro Yönetimi Öğretmenliği” ve “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” lisans programına geçiş yaparak mesleklerinde bir adım daha ilerleme olanaklarına sahip olabilirler.

Daha Fazla Bilgi İçin Başvurulabilecek Yerler

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr

– Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Eğitim-Öğretim

Uzaktan eğitim programlarında öğretim her hafta mesai saatlerinden sonra canlı derslerle gerçekleştirilmektedir. Canlı derslere devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Canlı derslerin arşiv videolarına daha sonra öğretim yönetim sisteminden erişilebilmektedir.

Ara sınavlar, final ve bütünleme sınavları Amasya’da yüz yüze yapılmaktadır. Uygulamalı dersler için final sınavları öncesinde laboratuvar uygulamaları yapılabilmektedir.

Harç Ücretleri

2023 -2024 yılı için belirlenen dönemlik harç ücreti ...... TL ‘dir.

 

Dersler

1. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
TDS111 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2 1 3 3
TDS107 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 2
TDS109 Klavye Kullanım Teknikleri I 2 1 3 4
TDS103 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 2
TDS105 Anatomi 2 0 2 2
TDS101 Tibbi Dokümantasyon I 2 1 3 4
TDS113 Davranış Bilimleri (Seç I) 2 0 2 3
TDS117 Meslek Etiği (Seç I) 2 0 2 3
TDS115 Çevre Sağlığı (Seç II) 2 0 2 4
TDS119 Stres ve Kriz Yönetimi(Seç II) 2 0 2 4
TDL101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YDI101 İngilizce I 2 0 2 2
TOPLAM
26
3
29
37
2. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
TDS122 Mesleki Yaz Stajı 0 0 0 0
TDS104 Halkla İlişkiler 2 0 2 2
TDS102 Tıbbi Dokümantasyon II 2 1 3 3
TDS108 Klavye Kullanım Teknikleri II 2 1 3 3
TDS112 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması I 2 0 2 3
TDS110 Biyoistatistik 3 0 3 3
TDS106 Yazışma Teknikleri 2 0 2 2
TDS118 İlkyardım (Seçmeli I) 2 0 2 4
TDL102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT102 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YDI102 İngilizce II 2 0 2 2
TDS116 Aile Planlaması ve Cinsel Eğitim ( Seçmeli II) 2 0 2 4
TDS120 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri (Seç II) 2 0 2 4
TDS114 Çoçuk ve Kadın Hakları (Seçmeli I) 2 0 2 4
TOPLAM
27
2
29
38
3. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
TDS207 Sekreterlik Bilgisi 2 0 2 3
TDS213 Psikoloji (Seçmeli I) 2 0 2 3
TDS201 Tıbbi Dokümantasyon III 2 1 3 5
TDS203 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması II 2 1 3 4
TDS205 Klavye Kullanım Teknikleri III 2 1 3 4
TDS219 Tıp Kütüphaneciliği (Seçmeli II) 2 0 2 4
TDS215 Halk Sağlığı (Seçmeli I) 2 0 2 4
TDS217 Sağlık Hukuku (Seçmeli II) 2 0 2 3
TDS209 Sağlık Kurumları Yönetimi 2 0 2 3
TDS211 Hastane Otomasyonu I 2 1 3 4
TOPLAM
20
4
24
37
4. Dönem
Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS/ECTS
TDS216 Hızlı Okuma Teknikleri (Seçmeli I) 2 0 2 4
TDS212 Diksiyon ve Güzel Konuşma (Seçmeli II) 2 0 2 4
TDS208 Hastane İdaresi ve Organizasyonu 2 0 2 5
TDS210 İşaret Dili (Seçmeli II) 2 0 2 4
TDS204 Tıbbi Dokümantasyon IV 2 1 3 6
TDS206 Klavye Kullanım Teknikleri IV 2 1 3 6
TDS214 İş Sağlığı ve Güvenliği (Seçmeli I) 2 0 2 4
TDS202 Hastane Otomasyonu II 2 1 3 5
TOPLAM
16
3
19
38