Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı’nda alınan; uzaktan öğretimin "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde yüz yüze eğitimi destekleyici olarak yer almasının sağlanmasına ilişkin karara istinaden, örgün öğretim programlarında online yürütülen derslerin (ortak dersler dahil) ara sınav, final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır.