MERKEZ YÖNETİM KURULU

UNVANI - ADI SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr. Volkan KUKUL

Merkez Müdürü

Doç. Dr. Mehmet KARA

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZCAN

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Akın TEKCAN

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Halil APAYDIN

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Feray UĞUR ERDOĞMUŞ

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan İSTANBULLU

Öğretim Üyesi