Vizyonumuz

Öğrenenlerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan öğrenme süreç ve kaynaklarıyla, toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda kaliteli uzaktan eğitim fırsatlarını artırmaktır. Güncel yaklaşım, yöntem ve teknolojiler kullanarak, ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği içinde, sürekli gelişim ve sürdürülebilirliğe yönelik araştırma temelli uzaktan eğitim uygulamaları geliştirmektir.


Misyonumuz

 • Toplumun bütün kesimlerine hayat boyu öğrenme fırsatları sunmak,
 • Uzaktan eğitim programları sunan kurum içi birimlerle işbirliği içinde gerekli teknolojik ve idari altyapıyı oluşturmak ve sürdürmek,
 • Uzaktan eğitimin kurum içi ve kurum dışı diğer paydaşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Etkili ve etkin öğrenme fırsatları sunmak için öğretim elemanlarına yönelik mesleki gelişim faaliyetleri yürütmek,
 • Öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları için destek hizmetleri sunmak,
 • Öğrenme süreç ve kaynaklarının ulusal ve uluslararası standartlara ve etik ilkelere uygun olarak sunulmasını sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği içinde uzaktan eğitim araştırmaları yapmak ve elde edilen bilimsel bulguları paylaşmaktır.

Değerlerimiz

 • Etik ilkelere bağlılık
 • Yeniliklere açıklık
 • Paydaşlarla işbirliği
 • Katılımcı karar alma
 • Öğrenci merkezli eğitim
 • Fırsat eşitliği
 • Nitelikli bilimsel araştırma