Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 2011 yılında kurulmuştur. 2012 yılında Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ve Bilgi Yönetimi Önlisans programları ile eğitim faaliyetine başlamıştır.

2014 yılında ise merkezimiz 972 öğrenci ile beş adet önlisans, 192 öğrenci ile bir adet yüksek lisans ve üniversitemiz bünyesindeki örgün öğretim programlarında ortak zorunlu dersleri (Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) alan 6235 öğrenciye uzaktan eğitim hizmeti verilmektedir.

Uzaktan eğitim sistemi; fiziki engel, coğrafi koşullar, zaman ve mekân darlığı gibi sebeplerle klasik örgün eğitim programlarından yararlanamayanlar için alternatif eğitim programları sunmaktadır.

Yine Uzaktan Eğitim, öğrenci ile öğretenin birbirinden uzakta olmalarına karşın eş zamanlı (senkron) ya da farklı zamanlı (asenkron) olarak bir araçla iletişim kurdukları bir eğitim sistemidir.

Bu iletişim Öğrenim Yönetim Sistemi ile sağlanmaktadır. Öğrenim Yönetim Sistemi; uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin internet üzerinden derslere erişimini sağlayan sistemin bütünüdür.

İnternet üzerinden derslere erişim Öğrenim Yönetim Sistemi üzerinden şu üç farklı şekilde uygulanmaktadır:

  1. Ders içerikleri
  2. Önceden kaydedilmiş ders videoları
  3.  Eşzamanlı (Senkron) dersler: Öğrenciler ve dersin öğretim elemanı önceden belirlenen gün ve saatte internet üzerinden eş zamanlı olarak bir araya gelmekte ve ders işlenmektedir. Bu iletişim görüntülü ve/veya sesli ve/veya yazılı olarak, bir anlamda sınıf ortamını uzaktan yaşatılmaktadır. Böylece bir anlamda sınıf ortamını uzaktan yaşatılmaktadır. Bu sistemde öğretim elemanı görüntülü olarak dersi anlatırken yan pencerede dersin sunumunun yayınlanması ve sözlü veya yazılı olarak soru-cevap gibi etkinliklerin yapılması mümkündür.

Müfredatta yer alan “uygulamalı derslerin” uygulamaları Amasya Üniversitesi Kampüsünde tam donanımlı laboratuvar ve alanında uzman Öğretim Elemanlarınca finaller haftası ve önceki bir haftalık sürede yüz yüze verilmektedir.

Ülkemizin genç ve dinamik üniversitelerinden birisi olan Amasya Üniversitesi bünyesinde yer alan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz, eğitimde yenilikçi dinamik kadrosu, hızlı ve kullanışlı web portalı ile uzaktan eğitimin gelişmesinde öncü olmayı ve uzaktan eğitim alanında yapılan araştırmaları takip ederek yeni oluşumlar sağlamayı hedeflemektedir.