##
##
##
##

Yaşlı Bakımı Önlisans Programı

Programdan mezun olacaklar Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üçüncü ülkelerde Sağlık Teknikeri olarak istihdam edilebilmektedir.

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusun giderek artması buna paralel olarak yaşlı bakım evlerinde artışın olması bu kurumlarda çalışacak personele olan ihtiyacı da artırmıştır.

Türkiye’de KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve Yaşlı Bakım hizmeti veren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabileceklerdir. KKTC ‘de kamu personeli olma koşullarını yerine getiren her mezun, devlet ve özel kuruluşlarda görev alabilir.

Türkiyede ve KKTC’deSosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet sürdüren ve yaşlıların barınma ve sağlıklı yaşam koşullarının sürdürülmesini sağlayan kurum ve kuruluşlarda;

 • Huzur Evlerinde,
 • Rehabilitasyon Merkezlerinde
 • Sağlık Bakanlığına bağlı yaşlı bakım evleri
 • Huzur evleri
 • Özel Hastaneler
 • Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
 • Belediyelerin yaşlı bakım hizmetlerinde,
 • Hastaneler
 • Terminal dönem bakım merkezleri,
 • Evde bakım merkezleri,
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri,
 • Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (örneğin Kızılay Genel Müdürlüğü)  vb sağlık  birimlerinde istihdam edilebilirler.

KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi Yaşlı Bakım hizmeti veren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilirler.

 

I. Yarıyıl Dersleri

D. KODU

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS/ECTS

YBP101

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I

4

2

4

5

YBP103

Anatomi

2

-

2

3

YBP105

Fizyoloji

2

-

2

3

YBP107

Tıbbi Terminoloji

2

-

2

3

YBP109

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

2

1

2

3

YBP111

Psikoloji (Seç I)

2

-

2

4

YBP113

Davranış Bilimleri (Seç II)

2

-

2

3

YBP115

Çevre Sağlığı (Seç I)

2

-

2

4

YBP117

Stres ve Kriz Yönetimi (Seç II)

2

-

2

3

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

-

2

2

Türk Dili I

2

-

2

2

İngilizce I

2

-

2

2

 

TOPLAM

26

3

26

37

 

2. Yarıyıl Dersleri

D. KODU

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS/ECTS

YBP102

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları II

4

2

4

5

YBP104

Temel Gerontoloji

2

-

2

3

YBP106

Kronik Hastalıklar

2

-

2

4

YBP108

Farmakoloji

2

-

2

4

YBP110

Çocuk ve Kadın Hakları (Seç I)

2

-

2

4

YBP112

 Medya Okur Yazarlığı (Seç II)

2

-

2

4

YBP114

Aile Planlaması ve Cinsel Eğitim (Seç I)

2

-

2

4

YBP116

Biyoistatistik (Seç II)

2

-

2

4

YBP118

Mesleki Yaz Stajı

-

-

-

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

-

2

2

Türk Dili II

2

-

2

2

İngilizce II

2

-

2

2

 

TOPLAM 24

2

24

38

*Mesleki yaz stajı 1. sınıfın/2. dönemin sonunda yapılacaktır.

 3.Yarıyıl Dersleri

D. KODU

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS/ECTS

YBP201

İlkyardım

2

-

2

4

YBP203

Romatolojik Hastalıklar

2

-

2

4

YBP205

Nörolojik Hastalıklar

2

-

2

4

YBP207

Geriatrik Psikiyatri

2

-

2

4

YBP209

Egzersiz Fizyolojisi ve Yaşlı Jimnastiği

3

-

3

5

YBP211

İletişim

2

-

2

2

YBP213

Halk Sağlığı (Seç I)

2

-

2

4

YBP215

Sağlık Hukuku (Seç II)

2

-

2

4

YBP217

Yoksulluk ve İstismar (Seç I)

2

-

2

3

YBP219

Palyatif ve Yaşam Sonu Bakım (Seç II)

2

-

2

3

  TOPLAM

21

-

21

37

 

4. Yarıyıl Dersleri

D. KODU

DERSİN ADI

T

P

K

AKTS/ECTS

YBP202

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

2

-

2

3

YBP204

Fiziksel Rehabilitasyon

2

-

2

3

YBP206

Sosyal Rehabilitasyon

2

-

2

3

YBP208

Bulaşıcı Hastalıklar

2

-

2

3

YBP210

Meslek Etiği

2

-

2

2

YBP212

Yara Bakımı

2

-

2

3

YBP214

Meşguliyet Terapisi

2

2

3

3

YBP216

Beslenme İlkeleri

2

-

2

2

YBP218

İlaç Zehirlenmeleri (Seç I)

2

-

2

4

YBP220

İş Sağlığı ve Güvenliği (Seç II)

2

-

2

4

YBP222

Mesleki İngilizce (Seç I)

2

-

2

4

YBP224

Madde Bağımlılığı (Seç II)

2

-

2

4

TOPLAM 

24

2

25

38