##
##
##
##

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir. Bir başka tanıma göre Uzaktan Eğitim, öğrenci ile öğretenin birbirinden uzakta olmalarına karşın eş zamanlı (senkron) ya da farklı zamanlı (asenkron) olarak bir araçla iletişim kurdukları bir eğitim sistemidir. Devamı İçin Tıklayınız

Önlisans Programları için Uzaktan eğitim ve öğretim için öngörülen ücret, ilgili yıl için Bakanlar Kurulunun belirleyeceği İkinci Öğretim harç ücretiyle denk olacaktır.(2013-2014 yılı MYO ikinci öğretim dönemlik harç ücreti 385 TL idi.) Bunun dışında her hangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Uzaktan eğitim ve öğretim için öngörülen ücret, ilgili yıl Üniversite senatosunun belirleyeceği ücret olacaktır.(2013-2014 yılı Tezsiz Yüksek Lisans dönemlik harç ücreti 750 TL)

İnternet ve Ağ Teknolojileri, Mekatronik, Elektrik önlisans programları için:

Programlar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayacaktır. 4702 Sayılı Kanun uyarınca meslek liselerindensınavsız geçiş yapılabilmektedir. Genel liselerden mezun olanlar ise YGS-1 puan türü ile başvuru yapabilmektedir.